PROJEKTY

Projekt: Rozšíření inovační infrastruktury Smart Innovation Center, s.r.o.                        Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_380/0027844                                              Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření stávajících prostor vědeckotechnického parku o nové prostory. V brněnské metropolitní oblasti tak dojde k rozšíření nabídky prostor Smart Innovation Center dalším subjektům zabývajícím se inovačními aktivitami, zejména v oblasti SMART technologií.

Projekt: Pořízení nového vybavení v Smart Innovation Center, s.r.o. Ostrava                            Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/19_280/0018683                                                         Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pořízení nového vybavení, konkrétně fotovoltaické elektrárny, bateriového úložiště, chlazení a dobíjecích stanic k budově vědeckotechnického parku SKELET Ostrava, čímž dojde ke zkvalitnění služby podpůrné inovační infrastruktury SIC Ostrava, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných služeb a dodávek v oblasti SMART REGIONs.

Projekt: SMART Innovation Center Ostrava                                                                                     Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_074/0007392                                              Projekt výstavby vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru SMART Innovation Center Ostrava byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo vybudování inovační infrastruktury pro inovativní společnosti orientované na SMART technologie a SMART Regions.