PROJEKTY

Projekt: Rozšíření inovační infrastruktury Smart Innovation Center, s.r.o.                        Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_380/0027844                                              Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření stávajících prostor vědeckotechnického parku o nové prostory. V brněnské metropolitní oblasti tak dojde k rozšíření nabídky prostor Smart Innovation Center dalším subjektům zabývajícím se inovačními aktivitami, zejména v oblasti SMART technologií.

Projekt: Pořízení nového vybavení v Smart Innovation Center, s.r.o. Ostrava                            Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/19_280/0018683                                                         Projekt řeší pořízení nového vybavení ve Smart Innovation Center, s.r.o. v Ostravě. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění služeb podpůrné inovační infrastruktury centra, které povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných služeb a dodávek v oblasti SMART REGIONs. Projekt je realizován v období 6/2019 až 6/2023. Z důvodu zvyšující se obsazenosti centra Smart Innovation Center, zasídlování nové klientely a tím narůstající spotřebou, vzniká tlak na snižování nákladů energií. Prostřednictvím projektu se tento problém podaří řešit. Cílem projektu je tedy zkvalitnění služeb podpůrné inovační infrastruktury centra, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Prostřednictvím projektu dojde k pořízení fotovoltaické elektrárny, včetně bateriového úložiště, chlazení a dobíjecí stanice. Díky projektu dojde k rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání energií, dojde ke snížení nákladů a úspoře energií centra a celkové podpoře oblasti SMART CITIEs a SMART REGIONs. Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Projekt: SMART Innovation Center Ostrava                                                                                     Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_074/0007392                                              Projekt výstavby vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru SMART Innovation Center Ostrava byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo vybudování inovační infrastruktury pro inovativní společnosti orientované na SMART technologie a SMART Regions.